Velkommen

19.03.09

Globale interessekonflikter

Ett naturfagsprosjekt av
Gard, Sebastien, Tomasz, Adrian, Kristoffer og Max-Emil

Å behandle globale interessekonflikter er ingen enkel sak. Når en bestemt handling er nødvendig for en nasjon, mens det samtidig har negativ innvirkning på andre nasjoner, hva skal man da gjøre?

Når det gjelder miljøutfordringer er det ofte slik at landene som utfører miljøsynder ofte ikke er de som selv må lide, og de som blir rammet har skjelden mulighet til å bekjempe eventuelle konsekvenser. Slike situasjoner kan være grunnlag for store etiske problemstillinger, og det finnes ikke noe botsystem som kan løse konflikter. Under den FN arrangerte Rio-konferansen i 1992 påtok deltagerlandene seg ansvaret for å sikre at de ikke skader miljøet i andre land.

I dette prosjektet har vi forsøkt å belyse ulike høyst aktuelle interessekonflikter og sett på hvilke konsekvenser og utfordringer de medfølger.

Reklamer